Trwa budowa ul. Leśnej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w Paproci.

Trwa budowa ul. Leśnej w Paproci w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II”. Wykonawcą jest firma ZIB-INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. z Lwówka. Koszt zadania to 5 847 991,23 zł brutto.

W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:

budowę nawierzchni z betonu asfaltowego,
przebudowę skrzyżowania
budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m
budowę pobocza o szerokości 1,0 m
budowę i przebudowę zjazdów na posesję – nawierzchnia z kostki betonowej,
odbudowę rowu przydrożnego,
przestawienie ogrodzenia poza pas drogowy,
wycinkę drzew i krzewów na terenie pasa drogowego,
nasadzenia roślin,
budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w technologii LED.

Przypominamy, że zadanie dofinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie ponad 4,1 mln zł.

Źródło tekstu oraz zdjęcia: nowytomysl.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *