Team

Aktywni członkowie klubu:

Honorowi członkowie klubu:

W podziękowaniu i szacunku dla wykonanej pracy na rzecz klubu w latach 2002-2010. Te osoby, nawet jeśli już z nami nie jeżdżą (z różnych przyczyn), będą zawsze mile widziane na naszych imprezach i spotkaniach – będą zawsze „Szarkowcami”.

Active Vectors by Vecteezy